Welkom

Voor de eerste keer naar school.

In het verleden liep je als ouder gewoon langs in de school - van je keuze - om je kind(eren) in te schrijven.

Dit is al een paar jaar niet meer mogelijk.

In Vlaanderen werd - sedert 2018 - een inschrijvingsprocedure voor het kleuter- en lager onderwijs ingevoerd.

Elke basisschool werd verplicht haar capaciteit te bepalen (m.a.w. het aantal leerlingen dat per school/klas mag ingeschreven worden). Hierdoor worden de plaatsen per school beperkt.
Langsgaan op school tijdens de maanden september - april om je kind(eren) in te schrijven kan niet meer.

Om je kleuter, geboren in 2022 en die voor de eerste keer naar school gaat, in te schrijven diende je tot en met 19 maart 2024 gebruik te maken van deze website om aan te melden.

Op dit ogenblik is de aanmeldingsprocedure beëindigd.

Wens je jouw kind(eren) geboren in 2022 of later, voor dit schooljaar 2024-2025 of voor het volgend schooljaar in te schrijven, neem dan vanaf 23 mei 2024 rechtstreeks contact met de school van jouw keuze.

 

De coördinaten van de scholen te Steenokkerzeel zijn:

 

Meer info bij de school van uw keuze                         

GBS Piramide  & Tilia, Fuérisonplaats 14, 1820 Steenokkerzeel     tel : 02 756 55 00
Ter Ham, Van Frachenlaan 25, 1820 Steenokkerzeel         tel : 02 759 97 43
VB Sint-Cajetanus, Tervuursesteenweg 176, 1820 Perk     tel : 02 751 79 18
VK De Zandkorrel, Vereeckenstraat 82, 1820 Melsbroek    tel : 02 751 72 95

of                                                                        

Dienst onderwijs via e-mail naar volgend adres :  steenokkerzeel@aanmelden.in

Overzicht van de belangrijkste data in de folder:    Aanmelden en inschrijven 2024 -2025