Informatie

Wie moet nu aanmelden

 • Kinderen geboren in 2017

  Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2017 die pas effectief starten met school op 1 september 2020 (schooljaar 2020-2021)

 • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

  Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn, dan hoeft  u uw kind niet opnieuw aan te melden.

 • Broers en zussen en kinderen van personeel

  Deze kinderen krijgen voorrang, maar contacteren de school waar broer of zus schoolloopt of waar het personeelslid tewerkgesteld is.
  Men neemt met de school een afspraak tussen 01 februari 2019 tot en met 20 februari 2019 om de inschrijving te realiseren.

  Als u uw kind niet inschrijft tijdens de voorrangsperiode (01 februari - 20 februari) dan vervalt uw voorrang.

 • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van uw keuze, moeten niet opnieuw aangemeld worden.