Informatie

Aanmeldingsprodecure schooljaar 2021-2022

Voor het schooljaar 2021-2022 is de aanmeldingsprocedure beëindigd op 31 maart 2021 - 23u59.

Wie moest aanmelden:

  • Kinderen geboren in 2019 (die in een school te Steenokkerzeel nog geen schoollopende broers/zussen hebben)
    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2019 die pas effectief starten met school op 01 september 2022 (schooljaar 2022-2023) moeten aanmelden.
  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar in een andere school.
    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn. In dit geval hoeft u uw kind niet opnieuw aan te melden.
  • Kinderen die van school willen veranderen.

Wie moest niet aanmelden:

  • Broers, zussen en kinderen van personeel die gebruik maken van de voorrangsregeling.

        Deze kinderen krijgen voorrang in de school waar een broer of zus schoolloopt of mama/papa werkt.
        Belangrijk: Men dient de school waar de broer of zus schoolloopt of waar het personeelslid tewerkgesteld is te contacteren om de inschrijving te realiseren.

        Daartoe maakt met een afspraak met de school tussen 04 januari 2021 en 5 februari 2021 om de inschrijving te realiseren.

        Als u recht hebt op de voorrangsregeling en uw kind niet inschrijft voor 6 februari 2021 dan vervalt uw voorrang.

OPGELET: Kinderen die al naar school gaan en het volgend schooljaar op dezelfde school blijven, moesten voor het volgend schooljaar niet aanmelden.

 Brochure aanmelden en inschrijven 2021 - 2022