Informatie

De aanmeldingsprodecure voor het schooljaar 2024-2025 start op 27 februari 2024 (08u00) en eindigt op 19 maart 2024 (23u59)

 

Wie moet aanmelden:

  • Alle kinderen geboren in 2022
    Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2022 die pas effectief starten met school op 01 september 2025 (schooljaar 2025-2026) moeten aanmelden.
  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar in een andere school.
    Behalve als de kleuterschool en de lagere school één school zijn. In dit geval hoef je je kind niet opnieuw aan te melden.
  • Kinderen die van school willen veranderen.

 

Wie moet niet aanmelden:

  • Kleuters die van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar gaan in de school waar de kleuterschool en de lagere school deel uitmaken van één en dezelfde school.
  • Kinderen die al naar school gaan en het volgend schooljaar niet van school veranderen, moeten niet aanmelden voor het volgend schooljaar.
Geen inhoud
Geen inhoud